KEnnis maken?

Leer vertrouwen op jouw eigen wijsheid 

Get out of the boks

Stress management training

In een wereld waar 1 op de 3 werknemers worstelt met werkdruk, wordt het duidelijk dat stress niet langer genegeerd kan worden. Werkdruk heeft directe invloed op zowel de gezondheid van uw medewerker als de resultaten van uw organisatie. Het is hoog tijd om aandacht te besteden aan stresspreventie en veerkrachtigere teams te creëren.
Daarom introduceren we met trots de "Get out of the Boks" stress management training. Een innovatieve benadering die verder gaat dan traditionele methoden.
Ontdek hoe boksen als agogisch middel uw team kan transformeren en hen in staat stelt om anders te handelen in stressvolle situaties.

Boksen is zoveel meer dan slechts een sport. het weerspiegelt haarfijn de reactie op stress en het legt automatisch gedrag bloot van uw medewerk.

Je bent zoals je bokst

Boksen is zoveel meer dan slechts een sport.
het weerspiegelt haarfijn de reactie op stress en het legt automatisch gedrag bloot van uw medewerker.

Verbeterde Productiviteit:
Medewerkers die effectief stress beheren, ervaren minder afleiding en behouden hun energie voor werkzaamheden, wat leidt tot een verhoogde productiviteit en output.

Verlaagd Verzuim:
De training richt zich op het voorkomen van stressgerelateerd uitval, waardoor de organisatie minder te maken heeft met langdurig verzuim en een stabielere personeelsbezetting behoudt.

Optimale Teamdynamiek:
Het begrip van individuele stressreacties draagt bij aan een positieve teamcultuur. Verbeterde communicatie en samenwerking zorgen voor een gezonde werkomgeving en stimuleren duurzame teamdynamiek.

Verhoogde Employee Engagement:
Medewerkers die ondersteuning ervaren in stressmanagement en persoonlijke ontwikkeling zijn over het algemeen meer betrokken bij hun werk. Dit draagt bij aan een positieve bedrijfscultuur en hogere werknemerstevredenheid.

Positief Bedrijfsimago:
De aandacht voor het welzijn van medewerkers draagt bij aan een positief bedrijfsimago. Dit kan niet alleen huidige medewerkers aanspreken, maar ook potentiële nieuwe talenten aantrekken.

Duurzame Inzetbaarheid van Medewerkers:
Medewerkers die stress effectief beheren, behouden hun vitaliteit en energie op de lange termijn. Dit draagt bij aan duurzame inzetbaarheid, waardoor ze waardevolle bijdragen blijven leveren, zelfs in veranderende werkomstandigheden.

Kostenbesparingen:
Minder verzuim en een verhoogde productiviteit resulteren uiteindelijk in kostenbesparingen. Het voorkomen van stressgerelateerd verzuim en het behouden van gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een gezonde bedrijfsvoering.

Bedrijfsresultaat 

Stressherkenning:
Medewerkers ontwikkelen een verhoogd bewustzijn van hun lichaamssignalen die wijzen op stress. Ze worden zich bijvoorbeeld bewust van spierspanning, versnelde ademhaling, of andere fysieke reacties die verband houden met stress.

Tijdige Interventie:

Door het herkennen van deze fysieke signalen kunnen medewerkers eerder ingrijpen. Ze leren proactief om te gaan met stress door specifieke handelingen te ondernemen nog voordat stress zich volledig ontwikkelt.

Effectieve Stressreductie:

Het aanleren van concrete handelingen stelt medewerkers in staat om stress direct te verminderen. Dit kan variëren van ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken tot specifieke methoden die passen bij hun individuele reactie op stress.

Verbeterde Veerkracht:
Het actief beheersen van stress op fysiek niveau draagt bij aan het vergroten van de veerkracht. Medewerkers worden beter in het omgaan met stressvolle situaties zonder dat het hun welzijn beïnvloedt.

Energiehuishouding:
Het krijgen van grip op de fysieke reacties op stress draagt bij aan een betere energiehuishouding. Medewerkers kunnen hun energie effectiever verdelen en behouden, wat leidt tot meer vitaliteit en productiviteit.

Dieper Zelfinzicht:

Door actief deel te nemen aan boksen, krijgen medewerkers de kans om diep in zichzelf te kijken en de fysieke reacties te begrijpen die zich manifesteren tijdens stressvolle situaties. Dit gaat verder dan theoretische kennis; het is een hands-on ervaring die een dieper begrip mogelijk maakt.

Inzicht in FFF-reacties:
Boksen biedt een tastbare ervaring van de "Fight-Flight-Freeze" (FFF)-reacties op stress. De stijgende adrenaline, versnelde hartslag, gespannen spieren bij het 'vechten', de snellere ademhaling en verhoogde alertheid bij het 'vluchten', en de mogelijke verstijving of vertraagde reacties bij het 'bevriezen' worden tastbaar en herkenbaar. De directe connectie met de FFF-reacties en het daarbij behorende gedrag legt de basis voor een duurzame en effectieve aanpak van stress op de werkvloer en daarbuiten.

Persoonlijk resultaat:

Onze training is specifiek ontwikkeld om uw medewerkers bewust te maken van hun automatische reacties op stress.

Bijvoorbeeld:
  • Schieten ze in de aanvalsmodus en worden ze fanatiek in hun communicatie.
  • Kiezen ze ervoor om zich terug te trekken en verliezen ze het contact.
  • Bevriezen ze en komen er geen woorden meer uit hun mond.

Het bewust worden van fysieke signalen van stress en het leren van concrete handelingen om stress direct te verminderen, leveren de volgende positieve resultaten op:

Doel van de training:

Wat houdt de training in:

De "out of the boks" stress management training is ontworpen met als doel automatische reacties op stress te transformeren. Door boksen als agogisch middel in te zetten, dagen we uw team uit om bewust te worden van hun stressreacties en concrete handelingen aan te leren voor directe stressvermindering.

Praktische informatie:

  • De training duurt 3 uur. 
  • De training bestaat uit theoretische inzichten en praktische oefeningen.
    We moedigen de medewerker aan om ook buiten de training aan de slag te gaan met kleine thuisopdrachten, zodat nieuw gedrag geïntegreerd wordt in hun dagelijks leven.
  • Kleinschalig en Persoonlijk: Om een optimale ervaring te waarborgen, hebben we ruimte voor minimaal 6 en
         maximaal 12 deelnemers per training.

Ontdek de transformerende kracht van onze training en investeer in de gezondheid en de veerkracht van uw team.

Neem contact op voor meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan. .

We denken graag met u mee.

Ja, graag!

Vraag hier vrijblijvend een offerte aan